F Shomenuchi con Boken - Kokyunage - Iriminage - Ikkyo - Shionage - Aikido en Granada (ACAE)

Shomenuchi con Boken - Kokyunage - Iriminage - Ikkyo - Shionage

Shomenuchi con Boken - Kokyunage - Iriminage - Ikkyo - ShionageEnlace al vídeo: Shomenuchi con Boken - Kokyunage - Iriminage - Ikkyo - Shionage

CONVERSACIÓN

0 Commentarios:

Publicar un comentario