F Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi - Aikido en Granada (ACAE)

Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi

 Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi


Enlace al video: Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi

CONVERSACIÓN

0 Commentarios:

Publicar un comentario