F Gyaku hammi katatedori - Kokyunage - Aikido en Granada (ACAE)

Gyaku hammi katatedori - Kokyunage

Gyaku hammi katatedori - Kokyunage


Enlace al video: Gyaku hammi katatedori - Kokyunage

CONVERSACIÓN

0 Commentarios:

Publicar un comentario