Gyaku hammi katatedori - Kokyunage - Iriminage - Udekiminage - Aikinage

Gyaku hammi katatedori - Kokyunage - Iriminage - Udekiminage - AikinageEnlace al vídeo: Gyaku hammi katatedori - Kokyunage - Iriminage - Udekiminage - Aikinage

No hay comentarios:

Publicar un comentario