Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi

 Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi


Enlace al video: Jo tsuki - Ikkyo - Shihonage - Kokyunage - Kotegaeshi

No hay comentarios:

Publicar un comentario